Výrobce zemědělských chemikálií eliminoval tržné rány díky čepelím Slice a novým bezpečnostním pravidlům ohledně čepelí

Stephen Poole, generální manažer výroby v australské pobočce FMC, hledal způsob, jak snížit počet tržných ran. Jeho zaměstnanci používali různé kovové řezací nástroje s fixní čepelí, a to jak k běžným kancelářským úkonům, tak k otevírání zabalených surových materiálů pro výrobu zemědělských chemikálií. Jejich obaly jsou většinou dřevovláknité kartony, papírové sáčky, plastové obaly nebo tkané tašky z přírodních i uměle vytvořených vláken. Poole potřeboval nástroje, které by byly pro tuto práci dostatečně efektivní, ale zároveň bezpečnější než současné čepele.

Řešením firmy bylo zbavit se všech fixních čepelí a hledat bezpečnější nástroje, které by jim pomohly omezit riziko tržných ran. Na doporučení britské pobočky FMC testoval Poole nástroje Slice® jako možné řešení pro jejich obchod i kanceláře.

V tomto období [používání bezpečnějších čepelí] jsme snížili počet tržných ran z přibližně pěti za rok na nulu…

Poté, co vyzkoušel malé keramické nůžky 10544 a samozatahovací nože na krabice 10503, se Poole rozhodl zařadit tyto nástroje do svého programu usilujícího o lepší bezpečnost rukou. Ten zahrnoval kromě nahrazení fixních kovových čepelí finger-friendly® čepelemi Slice také zavedení bezpečnostních rukavic. Nástroje Slice byly dobře přijaty a výsledky programu byly působivé. “V tomto období [používání bezpečnějších čepelí],” říká, “jsme snížili počet tržných ran z přibližně pěti za rok na nulu…”

Ve Slice se vždy rádi dozvídáme o úspěšných bezpečnostních programech a firmách usilujících o větší bezpečnost svých zaměstnanců. Velmi nás těší, že jsme se stali součástí snahy chránit zaměstnance australské pobočky FMC před tržnými ranami.

  • Zavedli

    pravidlo nepoužívat fixní a kovové čepele u ručních nožů

  • Odstranili

    nebezpečné tradiční čepele z obchodu i kanceláří

  • Eliminovali

    tržné rány díky čepelím Slice a zaměření se na bezpečnost rukou