Globální výrobce elektroniky používá bezpečnější nástroje Slice

Pracovníci firmy Hubbell musí řezat plasty a zbytky materiálů po pájení při výrobních procesech, ale také kartóny a lepicí pásku při běžném odesílání a přijímání zboží. Brian Donovan, manažer bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Hubbell Construction and Energy Group, se začal zajímat o nástroje Slice®, neboť je viděl jako bezpečnější alternativu.

Podle Donovana poskytl Slice vynikající informace (na webu, ve videích i osobně), což mu pomohlo přesvědčit Hubbell, aby nástroje Slice vyzkoušel. Jeho evropští kolegové byli “extrémně potěšeni, když jste přišli do firmy,” říká, což jim pomohlo vybrat ten správný nástroj pro daný druh práce. Jakmile měl v ruce vzorky, popisuje: “Bylo mi od začátku jasné, že [Slice] je vhodnou alternativou kovových univerzálních nožů nebo kovových čepelí obecně.”

Donovan zavedl program ke snížení počtu tržných ran, kde je uvedeno, že zaměstnanci si musí vybrat své nástroje z několika dostupných možností, přičemž Slice hraje významnou roli.

Bylo mi od začátku jasné, že [Slice] je vhodnou alternativou kovových univerzálních nožů nebo kovových čepelí obecně.

V současné době pracuje na fázi souladu s programem. Donovan jasně říká, že peníze vložené do nástrojů Slice byly dobrou investicí, která se jim vrátí díky ušetřeným penězům za tržné rány. Když se jeho nadřízení zmíní o ceně, vysvětluje jim, že “[nástroje Slice] by měly vydržet déle než typický nůž s kovovou čepelí a… pokud předejdeme jedné tržné ráně, tak tím více než pokryjeme náklady všech nožů, které koupíte.”

Donovan dokonce říká: “Tržné rány za minulý rok výrazně klesly,” - po zavedení plánu ke snížení počtu tržných ran. Doslechl se pouze o dvou tržných ranách, a v obou případech zaměstnanci používali nože, které nebyly v souladu s programem. Donovan konstatoval, že kdyby daní zaměstnanci používali nože Slice, “mohlo se snadno předejít těmto [zraněním]”. V jednom případě zaměstnankyně používala nesprávnou techniku, ale “s keramickou čepelí Slice by si nepořezala prsty a nepotřebovala by… stehy. Nůž by pouze odskočil od jejích prstů.”

Ve Slice jsme hrdí na to, že můžeme být součástí programů, které posílají pracovníky bezpečně domů ke svým rodinám.

  • Zavedli

    program, který upřednostňuje bezpečnostní čepele Slice před nebezpečnými kovovými čepelemi

  • Investovali

    do bezpečnosti porozuměním, že cena nástrojů je nižší než cena zranění

  • Snížili

    tržné rány od zavedení nástrojů Slice