Kde jsou nože Slice na stupnici bezpečnosti nožů?

Jedna z prvních otázek, kterou na nás mají odborníci na bezpečnost, je: kde se nachází nože Slice na standardní stupnici bezpečnosti nožů? Krátká odpověď je: nikde.

Je důležité pochopit, že tyto žebříčky byly vytvořeny pro běžné kovové čepele a jsou založeny na tradičním chápání řezacích nástrojů. Tyto stupnice předpokládají, že jediný způsob, jak udělat nůž bezpečnějším, je regulovat odhalení čepele tím, že předěláte rukojeť. Samotná čepel však zůstává zbytečně ostrá bez ohledu na to, jak moc je odhalená.

Rukojeti Slice sice poskytují několik různých bezpečnostních opatření, ale vysoké bezpečnosti jsme dosáhli především úplně novým designem čepele. Podívali jsme se totiž na bezpečnost řezání z úplně nového úhlu. Abychom mohli přijít s opravdu bezpečným způsobem řezání, rozhodli jsme se nejprve identifikovat všechna bezpečnostní rizika nožů.

Tabulka znázorňuje rizika nožů a ukazuje, že pouze 20 % rizik může být minimalizováno designem rukojeti, zatímco 80 % rizik je spjato se samotnou čepelí
Lepší design rukojeti adresuje pouze 20 % rizik řezacích nástrojů.

Převážnou většinu rizik nožů lze adresovat svěžím přístupem k designu čepelí. Bezpečnější čepele společně s promyšleným designem rukojetí umisťují řezací nástroje Slice až daleko za standardní stupnice bezpečnosti nožů. Chtěli bychom vybídnout odborníky na bezpečnost, kteří se soustředí na standardní tabulky, aby se na bezpečnost podívali komplexněji a úplně novýma očima.