Bezpečnostní rukavice a řezný odpor: Jaké je srovnání čepelí Slice s ocelí?

Cut Resistance Chart

Bezpečnostní rukavice jsou nezbytným prvkem OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) na mnoha pracovištích. Kromě toho, že vás ochrání před chemikáliemi a odřeninami, slouží také jako finální ochrana proti nechtěnému pořezání. Rukavice mohou být vyrobené z řady materiálů, od lehkých a tenkých látek až po mnohem těžší a tvrdší polymery. American National Standards Institute (ANSI) rozdělil bezpečnostní rukavice podle devíti úrovní ochrany (úrovní řezného odporu), a to následovně:

  • Úroveň A1: Je potřeba minimální hmotnost 200 g k proříznutí materiálu.
  • Úroveň A2: Je potřeba minimální hmotnost 500 g k proříznutí materiálu.
  • Úroveň A3: Je potřeba minimální hmotnost 1000 g k proříznutí materiálu.
  • Úroveň A4: Je potřeba minimální hmotnost 1500 g k proříznutí materiálu.
  • Úroveň A5: Je potřeba minimální hmotnost 2200 g k proříznutí materiálu.
  • Úroveň A6: Je potřeba minimální hmotnost 3000 g k proříznutí materiálu.
  • Úroveň A7: Je potřeba minimální hmotnost 4000 g k proříznutí materiálu.
  • Úroveň A8: Je potřeba minimální hmotnost 5000 g k proříznutí materiálu.
  • Úroveň A9: Je potřeba minimální hmotnost 6000 g k proříznutí materiálu.

Tyto úrovně poskytují různou ochranu - od drobných pořezání, např. řezů papírem, až po těžké a nebezpečné materiály, jako je rozbité sklo či nože používané ke zpracování masa.

Pro bezpečnostní odborníky bývá výzvou najít rukavice, které:

a) přiměřeně chrání pracovníky
b) umožňují maximální stupeň ovladatelnosti pro lepší zacházení
c) jsou co nejlevnější

Mnoho průmyslových pracovníků v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se ptá, zda si mohou díky našemu finger-friendly® zbroušení pořídit rukavice s nižším řezným odporem, aby snížili náklady a zvýšili použitelnost, aniž by museli obětovat bezpečnost. A tak jsme nechali čepele Slice otestovat.

Naše výsledky testování řezného odporu

V březnu 2017 jsme pověřili MEI-Charlton v Portlandu ve státě Oregon, aby porovnal keramické bezpečnostní čepele Slice se standardními ocelovými čepelemi co do řezného odporu. MEI-Charlton je organizace zabývající se strojírenstvím, výzkumem a testováním, která má dokonale vybavenou laboratoř k testování produktů. U řezných testů byl regulován tlak (konstantní zatížení) a délka řezu (přímý 20mm řez).

Čepele Slice částečně prořízly rukavice úrovně A1, které se používají k ochraně proti drobnému pořezání, např. řezů papírem. Naše finger-friendly ostří nepropíchlo žádné rukavice od úrovně A2 a výše. Pro srovnání: standardní ocelové čepele prořízly rukavice úrovně A1 až A3 a částečně prořízly rukavice úrovně A4. Jinými slovy, pokud potřebujete úroveň A5 pro vaše ocelové nože, naše výsledky ukazují, že byste mohli přejít na nižší úroveň - až na úroveň A2, pokud budete používat čepele Slice.

Slice nedává přímá doporučení, co se týče rukavic, neboť je vždy potřeba zvážit několik faktorů (např. používání, výměna uživatelů, ovladatelnost či cena). Některé firmy se dokonce rozhodly přestat používat rukavice úplně. Doporučujeme bezpečnostním odborníkům, aby zvážili naše výsledky testování a sami si nástroje Slice vyzkoušeli a poté si stanovili vlastní pravidla pro používání rukavic v závislosti na jejich použití.