Jak vím, že jsou nástroje Slice ergonomičtější?

Odpověď na tuto častou otázku je jednoduchá: protože to bylo dokázáno. V září 2016 Slice® najmul společnost United States Ergonomics, aby porovnala ergonomické profily našeho polohovatelného nože na krabice 10400 a univerzálního nože 10558 se srovnatelnými běžnými univerzálními noži.

Měření zahrnovalo:

  • Námahu svalů (pomocí elektromyografického měření)
  • Dynamické pozice zápěstí (pomocí elektrogoniometrie)
  • Měření antropometrie rukou a síly uchopení
  • Subjektivní hodnocení pohodlí uživatele a výkonnosti produktu

Porovnávání zahrnovalo:

  • Délku řezu
  • Řezaný materiál
  • Způsob držení při řezání
  • Ostrost čepele (testovaly se nové i tupé čepele)

Tvar rukojeti: Výsledky pro polohovatelný nůž na krabice 10400

Háková rukojeť
Háková rukojeť

Polohovatelný nůž na krabice 10400 se pyšní osobitou zahnutou rukojetí, která se obtočí kolem ruky uživatele a chrání ho tak před překážkami, jako jsou svorky. Tento jedinečný tvar řídí úhel a hloubku řezu, ale také jeho směr a rovnost.

US Ergonomics testovali tento nůž na krabice ve třech různých pozicích (nebo konfiguracích) řezání a zjistili, že: “Celkově tento polohovatelný nůž Slice namáhal svaly v průměru méně než běžný univerzální nůž ve všech třech pozicích.” Například, zpráva pokračuje, “ve srovnání s běžnými nástroji používanými horizontálně ukazovaly výsledky Slice o 13,6% nižší námahu svalů předloktí a o 12,9% nižší námahu svalů nadloktí.”

Kromě menšího namáhání svalů omezila rukojeť nože na krabice 10400 také celkový pohyb zápěstí uživatele, což chrání jemné zápěstní svaly a šlachy před přílišným namáháním.

“Ve všech třech konfiguracích měl polohovatelný nůž Slice za následek méně ohýbání/natahování a méně pohybů zápěstí než běžný nástroj. Menší míra pohybu svědčí o tom, že obloukové uchopení Slice pomáhá stabilizovat nástroj a zabraňuje nadměrnému pohybu zápěstí.”

US Ergonomics zkoumali také subjektivnější hodnocení našich nástrojů uživateli, včetně jejich námahy, rovnováhy, toho, jak snadno řežou a jak jim sedí. Zpráva uvádí: “Polohovatelný nůž Slice byl hodnocen dobře, získal hodnocení nad 7,5 u všech vlastností. Také dostal vyšší hodnocení za menší námahu, za rovnováhu a lehkost řezání než standardní nástroj.”

Ergo-Pull: Výsledky pro chytrý samozatahovací univerzální nůž

Chytrý samozatahovací univerzální nůž Slice s posuvníkem Ergo-Pull
Chytrý samozatahovací univerzální nůž Slice s posuvníkem Ergo-Pull

V případě chytrého samozatahovacího univerzálního nože 10558 zkoumali US Ergonomics výhradně náš posuvník Ergo-Pull. U většiny univerzálních nožů musí uživatel při řezání posuvník tlačit od sebe a současně přitahovat nástroj směrem k sobě. Ergo-Pull od Slice představuje posuvník, který se přitahuje ve stejném směru jako nůž při řezání. A výsledek?

“[Ergo-Pull od] Slice měl za následek nižší námahu svalů předloktí a rukou než standardní univerzální nůž s posuvníkem.”

Pokud je ergonomie brána v potaz při vašem hodnocení bezpečnosti (a vážně, měla by být), hledejte firmu, která zvažuje ergonomické důsledky každé volby, kterou u svých designů učiní. A nevěřte pouze tomu, co říká, ale požadujte konkrétní důkaz, jako je tento: “Design produktů Slice celkově předvedl snížení námahy svalů a pohybu zápěstí při silovém řezání.”