Potřebují bezpečnostní čepele Slice speciální uskladnění?

Existuje několik důvodů, proč běžné čepele vyžadují speciální zacházení a skladování:

- Nebezpečně ostré nové čepele mohou snadno proříznout holou kůži
- Tupé čepele vás mohou při likvidaci ještě píchnout nebo říznout
- Zrezivělé čepele mohou na kůži způsobit infekci

U bezpečnostní keramiky Slice existuje mnohem menší pravděpodobnost, že vás pořeže, než u tradičních čepelí. Zároveň jsou čepele Slice chemicky netečné a nepodléhají korozi. Díky těmto vlastnostem se výrazně snižuje riziko poranění. Podívejme se detailněji na finger-friendly® ostří čepelí Slice a na to, co to znamená pro skladování a likvidaci.

Finger-friendly

Čepele Slice sice dokážou proříznout kůži, ale pravděpodobnost, že se to stane, je menší než u jiných čepelí. Když říkáme, že jsou naše čepele “bezpečné na dotyk”, myslíme tím, že se jejich ostří můžete dotýkat a manipulovat s ním (například při výměně čepele) s minimálním nebezpečím nechtěných tržných ran v porovnání s extrémně ostrými čepelemi (kovovými nebo keramickými od jiných výrobců).

Slice Finger-Friendly Blade

Naše unikátní ostří čepele v kombinaci se zaoblenou špičkou mnoha našich čepelí snižuje riziko tržných ran a nechtěných říznutí v takové míře, že tyto čepele nevyžadují speciální boxy k likvidaci ostrých předmětů. Nebezpečně ostré keramické čepele a všechny kovové čepele tento bezpečnostní krok navíc vyžadují

Pozor na špičku

Slice také vyrábí čepele s ostrou špičkou, u nichž je větší pravděpodobnost, že způsobí zranění, než naše čepele se zaoblenou špičkou. Žádáme všechny uživatele, aby likvidovali ostré čepele rozumně s ohledem na bezpečnost těch, kteří budou odpad odvážet.

Je také dobré mít na paměti, že ačkoli jsou naše čepele velmi silné (mnohem tvrdší než ocel), nejsou určené k bočnímu zatížení. Při jakémkoliv způsobu zacházení či skladování, které na keramickou čepel vyvine boční zatížení, hrozí riziko, že se zlomí, neboť je křehčí než kov.

Stojí také za zmínku, že tento způsob skladování by byl škodlivý také pro kovové čepele, protože by se jejich tvar časem zkřivil. A ačkoliv je keramika křehká, čepele Slice jsou vyráběny tlustší než většina keramických čepelí, což nám umožňuje aplikovat naše unikátní finger-friendly zbroušení.